Vi hade ett välbesökt årsmöte 16/10 där ca 90 personer närvarade.

Nedan följer protokollet: